ipday

ลิ้งก์สำคัญ

ระบบสมาชิกประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางลึก ประจำปี 2559 พุธ, 20 กันยายน 2017 office 32
2 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 จันทร์, 18 กันยายน 2017 office 24
3 ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ศุกร์, 01 กันยายน 2017 office 34
4 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 จันทร์, 21 สิงหาคม 2017 office 45
5 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ศุกร์, 11 สิงหาคม 2017 office 50
6 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ศุกร์, 21 กรกฏาคม 2017 office 66
7 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 อังคาร, 30 พฤษภาคม 2017 office 91
8 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 พุธ, 17 พฤษภาคม 2017 office 102
9 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางลึกประจำปี 2560 จันทร์, 08 พฤษภาคม 2017 office 105
10 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเนียนประจำปี 2560 จันทร์, 08 พฤษภาคม 2017 office 104
11 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 จันทร์, 24 เมษายน 2017 office 99
12 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ศุกร์, 03 มีนาคม 2017 office 129
13 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 ศุกร์, 03 มีนาคม 2017 office 122
14 ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต พฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2017 office 281
15 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 พฤหัสบดี, 26 มกราคม 2017 office 143
16 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 พุธ, 07 ธันวาคม 2016 office 137
17 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2561 พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2016 office 109
18 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2016 office 115
19 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2016 office 101
20 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 จันทร์, 10 ตุลาคม 2016 office 113
21 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พุธ, 07 กันยายน 2016 office 165
22 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี 2559 พุธ, 07 กันยายน 2016 office 123
23 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 จันทร์, 22 สิงหาคม 2016 office 93
24 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 จันทร์, 22 สิงหาคม 2016 office 86
25 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พุธ, 10 สิงหาคม 2016 office 125
26 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 จันทร์, 08 สิงหาคม 2016 office 75
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016 office 130
28 ประกาศเรื่องกำหนดวันเวลาและสถานที่รับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ อังคาร, 02 สิงหาคม 2016 office 70
29 ประกาศการรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ อังคาร, 02 สิงหาคม 2016 office 53
30 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2559 ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016 office 70
31 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016 office 67
32 ประกาศเลื่อนวันประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016 office 94
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016 office 70
34 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อังคาร, 21 มิถุนายน 2016 office 151
35 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการผูกผ้าประดับในงานพิธีต่าง ๆ อังคาร, 21 มิถุนายน 2016 office 123
36 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อังคาร, 21 มิถุนายน 2016 office 105
37 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016 office 78
38 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016 office 68
39 ขอเชิญร่วมโครงการปั่นจักรยานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 19 ปี แก้มลิงหนองใหญ่ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่! อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016 office 569
40 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2016 office 126
41 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ. 2559 ศุกร์, 04 มีนาคม 2016 office 85
42 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ศุกร์, 04 มีนาคม 2016 office 84
43 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2015 office 82
44 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 พุธ, 02 ธันวาคม 2015 office 63
45 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2015 office 59
46 ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติฯ ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2015 office 90
47 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2015 office 81
48 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางลึกประจำปี งบประมาณ 2558 อังคาร, 03 พฤศจิกายน 2015 office 78
49 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติให้เป็นสายงานบริหาร พุธ, 07 ตุลาคม 2015 office 120
50 ประกาศบัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2559 อังคาร, 29 กันยายน 2015 office 140
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL