ipday
งานกิจการสภา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 10
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2560 26
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 52
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2559 76
5 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 62
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 87
7 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 76
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 84
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 81
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 75
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2559 71
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 76
13 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ. 2559 74
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 78
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 77
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 79
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 69
18 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 71
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2558 77
20 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางลึก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 74