ipday
สถานที่สำคัญในตำบล PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:46

 i_323841212   
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

ภายในพื้นที่โครงการพัฒนา พื้นที่หนองใหญ่ ตามแนวพระราชดำริ แบ่งออกเป็นส่วนๆ คือ บริเวณหนองใหญ่ทางช้างด้านหน้าของที่ตั้งสำนักงานโยธิการและผังเมืองบริเวณ ตำหนักทรงงาน และบริเวณหนองใหญ่ ซึ่งจัดเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่ด้านหน้าตำหนักทรงงาน ...
DSC05077 ศูนย์กีฬาทางน้ำตำบลบางลึก

ท่านจะได้รับสัมผัสกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เงียบสงบ ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้มากมาย ท่านสามารถพักผ่อนหย่อนใจด้วยจักรยานน้ำ นอกจากนี้มีร้านค้าจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง..
1.22 วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เป็นวัดที่มีความเงียบสงบ บรรยากาศร่มรื่นอยู่ติดริมแม่น้ำท่าตะเภาภายในวัดเป็นที่เก็บสรีระร่างของ หลวงปู่สงฆ์บรรจุอยู่ในโลงแก้ว เป็นพระที่ชาวตำบลบางลึกและชาวจังหวัดชุมพรให้ความนับถือเป็นอย่างมาก
ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีงานประจำปีของวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย และจะมีการอาบน้ำสรีระร่างของหลวงปู่สงฆ์ ภายในงานมีมหรสพอย่างยิ่งใหญ่ เป็นประจำทุกปี...


LAST_UPDATED2