กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2560
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2560
การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางลึก
การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางลึก
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (ชุมพรระนองเกมส์)ปร
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (ชุมพรระนองเกมส์)ปร
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559
โครงการแข่งขันกีฬาบางลึกคัพ ครั้งที่ 14
โครงการแข่งขันกีฬาบางลึกคัพ ครั้งที่ 14